-  augustus 2022: De eerste vijf kinderen van Nanje Nige met hun familieleden, Emmanuel (links) en een vertegenwoordiger van HFM (rechts). De kinderen ontvingen een eerste "schoolkit" en geiten. Emmanuel bezocht samen met een vertegenwoordiger van HFM de families thuis. 

-  december 2022: Emmanuel informeert de ouders en kinderen van de tweede groep; de kinderen ontvangen ook een geit. De verantwoordelijke leerkracht van de school overhandigt de "schoolkit".

 - tijdens het schooljaar: afwiselend huisbezoek, samenkomst voor informatie over geldbeheer, onderlinge samenkomsten en evaluatie op school.

-  22 juli 2023: informatiebijeenkomst voor de derde groep kandidaten van Nanje Nige

 - 16 september 2023: om het nieuwe schooljaar goed te beginnen, ontvingen alle kinderen van Nanje Nige hun schoolkit.

 - oktober -  november 2023: de nieuwe groep kinderen ontving bananenbomen en geiten. De families kregen info over geldbeheer en de opvolging van de kinderen op school. Verschillende families verwelkomden bezoek van zuster Agnes en haar zus.

  - februari 2024 tien kinderen van de school in Rugero ontvangen hun schoolkit en een geit.

  - maart - april 2024  huisbezoeken, samenkomsten, uitreiken van schoolgerief voor het derde trimester, ingebruikname  van een lokaal