Nanje Nige heeft als algemeen doel: Het ondersteunen van kinderen voor wie er omwille van armoede geen middelen ter beschikking zijn om naar de lagere school te (blijven) gaan.

De concrete aanpak van het project verloopt als volgt:

  • kinderen die het schoolgeld niet kunnen betalen worden opgezocht
  • er wordt contact opgenomen met hun familie met de vraag voor hun medewerking
  • elk kind ontvangt enkele jonge bananenbomen om zelf te planten en te onderhouden
  • elk kind krijgt een geit om zelf te onderhouden en mee te kweken
  • de opbrengsten van de verkochte bananen en geitjes, worden op een spaarrekening van het kind bewaard. Elke familie engageert zich ook om maandelijks een beetje geld opzij te zetten.
  • de families en de kinderen worden begeleid en opgevolgd. Deze opvolging kan bestaan uit bezoeken aan huis, samenkomsten om informatie te geven, onderliong ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en  het project te evalueren.
  • om uitval omwille van ziekte zoveel mogelijk te beperken ontvangt elk gezin ook een ziekteverzekering. (CAM = carte d’assistance maladies)
  • tijdens de eerste schooljaren dat een kind deel uitmaakt van het project ontvangt hij/zij een “schoolKIT” (lesmateriaal, een uniform etc.)

De kinderen en hun ouders worden zelf mee verantwoordelijk gesteld. Het project beoogt dat elke deelnemend kind gedurende 4 à 5 jaar opgevolgd wordt en zo uit de kwetsbare situatie komt en later verder kan studeren. Uiteindelijk zouden zij dan weer anderen kunnen helpen.

We werken samen met Hauge Family Microfinance, een Noorse NGO die reeds in Burundi werkzaam is en gespecialiseerd is in geldbeheer en microfinanciering van arme gezinnen. HFM helpt ons bij de vorming en begeleiding van de gezinnen m.b.t. het beheer van hun financiën. HFM opent en beheert gratis de spaarrekening voor elk kind dat in het project is opgenomen.

De kosten voor de bananenbomen en de geit schommelen rond € 80,00*.De kosten voor een schoolKIT (een uniform, schoeisel, schrijfgerief, schriften, liniaal, een boekentas en zeep) voor 1 schooljaar schommelen ook rond € 80,00*. (* de prijzen in Burundi zijn onderhevig aan schommelingen zowel naar boven als naar beneden. Oorzaken kunnen zijn: het seizoen, het ter beschikking zijn op de markt, wisselkoers …)

Dit alles wordt in Burundi mogelijk gemaakt door het team rond Emmanuel Nkeraguhiga. Hij krijgt steun van Abbé Boniface Nzohabonayo, de medewerkers van HFM (Hauge Familiy Microfinance), de directie en leerkrachten van de school in Mutwenzi en zuster Agnes Philips, Dame de Marie.