We danken alle individuele sponsors en diegenen die ons ondersteunen!

Alle ideeën om samen met ons een initiatief op te zetten ten voordele van Nanje Nige zijn welkom.

 

Voor giften met fiscaal attest:

We zijn lid van Leraars zonder grenzen (LzG) een koepelorganisatie die projecten m.b.t. onderwijs in meerdere landen ondersteunt. LzG heeft toelating om fiscale attesten af te leveren. Iedereen of elk bedrijf dat een gift stort (minimaal 40,00 EUR op jaarbasis) aan Nanje Nige, krijgt 45% terug via de belasting in het daaropvolgend jaar. Indien u een fiscaal attest wenst te ontvangen voor uw giften, schrijft u over op de rekening van LzG met bankrekeningnummer: BE48 5230 8027 2427 met vermelding "Gift aan LzG - Nanje Nige"  + uw Rijksregisternummer. Deze vermeldingen zijn noodzakelijk om zeker te zijn dat uw bijdrage bij Nanje Nige terecht komt en u een fiscaal attest ontvangt het jaar volgend op uw giften.


Voor giften zonder fiscaal attest:

Wenst u geen fiscaal attest te ontvangen, dan kan u elke gift storten op de rekening van Nanje Nige Belgium vzw met nummer: BE11 7330 7047 2348.

Elk bedrag, eventueel met een maandelijkse opdracht, wordt met veel dank aanvaard!

b.v. met 13 euro/maand kunnen we 1 kind gedurende een schooljaar ondersteunen.